Læs her 6 gode grunde til at blive medlem af Århus Skiklub.

Nuværende årlige kontingentsatser (kontingentperiode 1. okt. – 30. sept.):
Junior (under 18 år) og studerende        kr. 250
Senior                                                     kr. 500
Familie *                                                  kr. 900

* Et familiemedlemskab kan omfatte 2 samboende voksne + hjemmeboende børn under 18 år.

Ved familiemedlemsskab oprettes øvrige familiemedllemmer med samme e-mail som betaleren.

Indmeldelse
Fornavn*
Mellemnavn
Efternavn*
Adresse*
Postnr*
By*
Land*
E-mail*
Mobil nr.
Fødselsdag*
Køn*
Modtag e-mails*
* skal udfyldes